ER DU DØV OG STUDENT?

Det har blitt etablert en arbeidsgruppe under NDFU, med fokus på rettigheter til døve/hørselshemmede studenter i høyere utdanning. Denne arbeidsgruppen heter «DiHU», forkortelse for Døve i Høyere Utdanning.

Arbeidsgruppen gjør det mulig for døve/hørselshemmede studenter til å bli mer opplyst på egne rettigheter som student, få mulighet til å utveksle råd og erfaringer med andre døve/hørselshemmede studenter.

Lik gjerne denne siden for å følge med på aktuelle saker når det gjelder studentrettigheter og studentmiljøer hos døvemiljøet. Døve i Høyere Utdanning.

Om du er student, så vil vi oppfordre deg til å bli medlem av denne lukket gruppen, for å kunne dele av dine erfaringer og opplevelser på: DiHU – Døve i høyere utdanning.