Nordisk Ungdomsleir 2021

I sommeren 2020 skulle det ha vært en ungdomsleir for 18-30 åringer i Sverige, men på grunn av korona bestemte Sverige å utsette leiren til neste år, 2021.

Nordisk Ungdomsleir 2021 skjer i Sverige – i et villmarksområde midt mellom Oslo og Stockholm som heter Säfsen. Datoen er 23.-29. august 2021. Leiren er for døve og hørselshemmede ungdommer mellom 18-30 år. Leiren foregår på tegnspråk, med deltagere fra hele Norden!

Å delta i leiren koster det 3600 norske kroner. Prisen inkluderer: mat og overnatting, aktiviteter og transport mellom Stockholm Lufthavn (Arlanda) og Säfsen.
Man dekker selv reise til flyplassen eller direkte til leirstedet.

Vanligvis sender hvert land 20 deltakere og 1 leder til leiren, men på grunn av koronasituasjon valgte Sverige å redusere antall deltakere til 9. Det betyr at hvert land sender maks 10 personer, 9 deltakere og 1 leder til leiren. Dersom flere enn 9 melder seg på, vil NDFU-styret forbeholde seg retten til å velge deltagere. I første omgang gjelder førstemann til mølla-prinsippet. Medlemmer blir prioritert.

Påmeldingsfrist er på 15. 15. april 2021 og fristen er endelig. Du kan trekke deg etterpå, men ikke melde deg inn.
Pengene overføres til 8200.01.77004, merk med «Påmelding NUL (ditt navn)». Dette må være innbetalt innen fristen 15. april 2021!
Tenk godt gjennom det. Hvis du bestemmer deg å trekke deg, får du pengene tilbake minus 500 kr på grunn av administrasjonsgebyr. Dette skjer hvis du trekker deg etter fristen.

Deltaker – klikk her -> Påmeldingsskjema for deltakere (18 år til 30 år)

Reiseleder – klikk her -> Påmeldingsskjema for reise leder (minst 25 år)

Skulle det være noen spørsmål, ta kontakt med NDFU ungdomskonsulent – ungdomskonsulent@doveforbundet.no

Sjekk ytterligere informasjon på NULs hjemmeside – http://sduf.se/nul-2021/