Om oss

NDFU – en framtid for deg, meg og alle! 

Norges Døveforbunds Ungdom er en seksjon under Norges Døveforbund (NDF) og har ansvar for å gi tilbud og informere om tilbud til døve/hørselshemmede barn og unge fra 0 – 30 år. Vi jobber med å gi aktivitetstilbud som kan være leir, seminar, konkurranser og kurs til alle aldersgrupper. Vi jobber også med å ta vare på ungdomsklubbene som vi har i dag i Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger – og barnelaget i Stavanger. Vi har som mål å opprette flere ungdomsklubber og barnelag som kan gi gode møteplasser for barn og unge flere steder i Norge.

Våre hjertesaker er å skape en tegnspråklig møteplass for barn og unge med hørselshemming, samt fremme viktigheten av en tospråklig tilnærming for hørselshemmede barn med vekt på tegnspråk.

Styret

Styret til NDFU består av seks-sju personer. Vi pleier å ha i gjennomsnitt 4 styremøter i en styreperiode. I styret har vi leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem. Vi har vår egen ungdomskonsulent som fokuserer på de administrative oppgavene til NDFU.

Tilslutning

Vi tilhører også til WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Sections. EUDY (European Union of the deaf Youth, DNUR (Døves Nordiske Ungdomsråd) og Unge Funksjonshemmede.

Medlemskap

For å bli medlem i NDFU må man bli medlem gjennom NDF. Da får man rett til å stemme ved flere ulike valg, som ved din lokale ungdomsklubb, NDF, NDFU samt din lokale tegnspråk- eller døveforening. Ved å være medlem i NDF får du muligheten til å være med på aktiviteter vi arrangerer, og kommer øverst på lista når det gjelder påmelding til leirer og vinterleker. I tillegg får man tilsendt Døves Tidsskrift og du kan også sjekke dine medlemsfordeler på https://www.doveforbundet.no/stott-oss/medlemsfordeler