NDFUs årsmøte 2019

27. oktober er dagen for NDFUs årsmøte 2019. Vi møtes i Stavanger Døvesenter, Saudagt 11(Hoveddør). Bare NDFUs medlemmer har stemmerett, men alle er velkommen til å delta. Møtet foregår på norsk tegnspråk. Følg gjerne med på Facebook: https://www.facebook.com/events/477645522815582/

Program:

09:00 – 09:10 Presentasjon av nytt digitalt materiell for Trygg Organisasjon v/ styreleder Lubna
09:10 – 09:30 Kunngjøring av årets ungdomsklubb og årets medlem v/ nestleder Marius
09:30 – 15:00 Valgmøte (inkl. lunsjpause)

Dagsorden av valgmøte:

1. Åpning v/ leder
2. Godkjenning av dagsorden og saksliste
3. Valg av 1 ordstyrer og 2 referenter
4. Valg på protokollkomite med 2 representanter
5. Regnskap og budsjett
6. Handlingsplan for 2 år
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre
a) Valg av leder
b) Valg av 2 styremedlemmer
c) Valg av 2 varamedlemmer
9. Valg av valgkomiteen

Sakspapirer

Valgkomiteens innstilling til NDFU-styret 2019-2020

Følgende forslås til styret for perioden oktober 2019 – oktober 2020:

Leder: Sondre Uteng Olsen(1år)

Styremedlemmer:
Marius Forsberg (1 år igjen, ikke på valg)
Caisanne Lund (1år igjen, ikke på valg)
Katie K. Moriggi: 2 år
Lasse Furnes: 2 år

Varamedlemmer:
1. Anna Solbakken (1 år)
2. Sara Kaspersen (1 år)

FRIST FOR BENKEFORSLAG:Lørdag 26.oktober kl 18:00, gis beskjed til leder Ingrid Grønning By i valgkomiteen

MERK: Frist for å fremme saker til årsmøte er mandag 7. oktober 2019. Alle saker må meldes skriftlig til styret på epost: styret@ndfu.no.

Det serveres lunsj. Velkommen!

NDFU – Norges Døveforbunds Ungdom
Styret