Årsmøte og valg 21.10.18

Om årsmøtet

NDFU holder årsmøte i Trondheim Døveforening 21.10.18. Alle medlemmer av NDFU eller lokallag er velkomne for å delta. Sakspapirer finner dere her. Regnskap legges ut så fort som mulig.

Budsjett 2019

Forslag til nye vedtekter – årsmøte210918

NDFU handlingsplan 2017 – 2019

Årsmelding for Norges Døveforbunds Ungdom 2018

Valgkomiteens innstilling til NDFUs styre 2018-2019

Valgkomiteen består av Ingrid Grønning By, Imran Khan, Iselin Hauge

NDFUs styre som ble valgt inn i 2017:

Leder:                         Lubna Mehdi – Oslo (1 år)

Nestleder:                   Matthijs Terpstra – Oslo (2 år)

Styremedlemmer:  

Federico Gianasso – Oslo (2 år)

Helene Sæle – Oslo (1 år igjen, ikke på valg)

Katie K. Moriggi – Oslo (1 år, fyllingsvalg)

Varamedlemmer:

1. Grete Jaarvik – Stavanger (1 år)

2. Charlotte Jøsang Vågen – Stavanger (1 år)

Valgkomiteen har for styreperioden 2018-2019 så langt det har latt seg gjøre forsøkt å innstille et styre med god sammensetning av kjønn, alder og bakgrunn. Det viser seg dessverre igjen vanskelig å finne aktuelle kandidater utenfor Oslo. Derfor er innstillingen slik:

Leder:

Lubna Mehdi – Oslo (1 år)

Styremedlemmer:

Matthijs Terpstra – Oslo (1 år igjen, ikke på valg) 

Federico Gianasso – Oslo (1 år igjen, ikke på valg)

Anna Solbakken – Oslo (2 år)

Marius Forsberg – Oslo (2år)

Varamedlemmer:   

1. Akbar Yaqubi. – Oslo (1 år)

2. Charlotte Jøsang Vågen – Stavanger (1 år)

Lyst å stille til valg? Det er mulig å stille benkeforslag frem til lørdag 20.10.18 kl 20:00. Benkeforslag sendes til Ingrid Grønning By på facebookmelding eller  ingrid_by454@yahoo.no.