Internasjonale leirer og seminarer/kongresser i 2023

Internasjonale leirer og seminarer 2023

Vi har endelig fått tak i alle datoer til neste års internasjonale begivenheter som leir, seminar eller kongress for barn og ungdommer. Ikke alle påmeldingene er ikke åpne ennå, så det gjelder å følge oss på hjemmesiden og sosiale mediene våre!

Norden

2.–9. juli – Nordisk barneleir i Sverige
Leiren er for barn i alderen 6-12 år gamle og NDFU sender maks 10 norske deltakere.
Klikk her for å komme deg til mer informasjon og lenke til påmeldingsskjema

29. september – 1. oktober – Nordisk ungdomsseminar i Sverige.
SDUF (Sveriges Dövas Ungdomsförbund) skal arrangere ungdomsseminar for ungdommer i alderen 18-30 fra hele Norden. De har også et tema klart for seminaret og det blir «Taushetskultur».

Europa

22.–29. juli – juniorleir i Østerrike
Det pleier egentlig å ha juniorleir i annethvert år, men etter det ble vedtatt i EUDYs generalforsamling i Gent, Belgia, i 2019 at EUDY skulle endre rekkefølgen slik at deres leirer ikke kolliderer med DNUR (Døves Nordisk Ungdomsråd) sine leirer. Derfor ble det juniorleir 2 år på rad. Juniorer fra 13 til 17 år gamle kan delta leiren.
Det sendes maks 2 norske deltakere til leiren.
Klikk her for å komme deg til mer informasjon og lenke til påmeldingsskjema

10.–20. august – ungdomsleir i Portugal.
Den ti dagers leiren i Portugal vil ønske velkommen til europeiske ungdommer som er mellom 18 og 30 år til leiren. Leiren varer til 17. august, så er det EUDYs generalforsamling fra 18. til 20. august. NDFU skal sende 2 delegater til generalforsamlingen. Det sendes maks 2 norske deltakere til leiren.
Klikk her for å komme deg til mer informasjon og lenke til påmeldingsskjema

Verden

2.–8. juli – ungdomsleir i Sør-Korea
Det avdukes for WFD kongress, WFD og WFDYS generalforsamling, og WFDYS ungdomsleir i Sør-Korea, på Jeju-øya! Ungdommer fra hele verden på 18-30 år gamle skal delta denne leiren, vil du komme og hilse på døve verdensborgere? Bli med!
Det skal også være WFD kongress etter leiren, så det er åpent for deg om du ønsker å delta med redusert pris dersom du har deltatt leiren.
Klikk her for å lese mer om leiren