Tidligere styrer i NDFU

Styret 2022-2023


Fra opp til venstre: Tiril Carina Gjermundbo og Andrea Emilsen Høilo
Fra ned til venstre: Camilla Jøsang Vågen, Alexander Kvalheim, Marte Kvinnegard, Veronica Hovden og Joel Pedersen
Juan Carlos Håland er ikke tilstede

Leder: Marte Kvinnegard

Nestleder: Veronica Hovden

Styremedlemmer:
Joel Pedersen
Andrea Emilsen Høilo
Camilla Jøsang Vågen
Alexander Kvalheim
Tiril Carina Gjermundbo

Varamedlem: Juan Carlos Håland

_____________________________________________________________

Styret 2021-2022


Fra opp til venstre: Ingrid Grønning By, Marit Hedre og Joel Pedersen
Fra ned til venstre: Marte Kvinnegard, Andrea Høilo, Emma Elin Wiik og Steffen Berge Kommedal

Leder: Ingrid Grønning By

Nestleder: Marte Kvinnegard

Styremedlemmer:
Steffen Berge Kommedal
Joel Pedersen
Marit Kildal
Emma Elin Wiik
Andrea Høilo

______________________________________________________________

Styret 2020-2021


Fra øverst til venstre: Steffen Berge Kommedal, Joel Pedersen og Sondre Uteng Olsen
Fra nederst til venstre: Marit Hedre, Katie Kåsa Moriggi og Emma Elin Wiik

Leder: Sondre Uteng Olsen
Nestleder: Caisanne Rikke Dreier Lund

Styremedlemmer:
Katie Kåsa Moriggi
Lasse Skjerset Furnes
Marius Forsberg

______________________________________________________________

Styret 2019-2020


Fra venstre: Katie Kåsa Moriggi, Caisanne Rikke Dreier Lund, Sondre Uteng Olsen, Lasse Skjerset Furnes og Marius Forsberg

Leder: Sondre Uteng Olsen
Nestleder: Caisanne Rikke Dreier Lund

Styremedlemmer:
Katie Kåsa Moriggi
Lasse Skjerset Furnes
Marius Forsberg

______________________________________________________________

Styret 2018-2019


Fra venstre: Helene Hodneland Sæle (ungdomskonsulent), Matthijs Terpstra, Akbar Yaqubi, Lubna Mehdi, Federico Gianasso, Caisanne Rikke Dreier Lund og Marius Forsberg.
Charlotte Jøsang Vågen er ikke tilstede.

Leder – Lubna Mehdi
Nestleder – Marius Forsberg

Styremedlemmer:
Federico Gianasso
Caisanne Rikke Dreier Lund
Matthijs Terpstra

Varamedlemmer:
Akbar Yaqubi
Charlotte Jøsang Vågen

_________________________________________________

Styret 2017-2018

Bak fra venstre: Lubna Mehdi, Grete Jaarvik, Helene H. Sæle, Federico Gianasso
Foran: Matthijs Terpstra, Charlotte J. Vågen, Katie K. Moriggi

Leder – Lubna Mehdi
Nestleder –  Matthijs Terpstra

Styremedlemmer:
Helene Hodneland Sæle
Katie K. Moriggi
Federico Gianasso

Varamedlemmer:
Grete Jaarvik
Charlotte Jøsang Vågen

_______________________________________________________

Styret 2016-2017

Ingrid G. By, Helene H. Sæle, Grete Jaarvik, Lubna Mehdi, Andrine Olgeirsdottir, Fie R. Sennels, Sondre Uteng Olsen (ungdomskonsulent), Fernando Agudo

Leder – Lubna Mehdi
Nestleder – Fie R. Sennels

Styremedlemmer:
Helene Hodneland Sæle
Andrine Olgeirsdottir
Fernando Agudo

Varamedlemmer:
Ingrid G. By
Grete Jaarvik

_____________________________________________________

Styret 2015-2016

10364169_1037447926311596_2481505685501860723_n
1. rekke foran f.v Ellen Østrem (ungdomskonsulent), Anne-Sofie Raarup Sennels og Martin Berhovde 2. rekke f.v Sondre Uteng Olsen, Helene Hodneland Sæle, Lubna Mehdi og Andrine Olgeirsdottir 3. rekke bak f.v Fredrik Servaas Mehlum Fjellaker og Finn Arild Thoraldson (Observatør fra NDF) bildet ble tatt i forbindelse med styremøte 1/16.

Leder – Sondre Uteng Olsen
Nestleder – Lubna Mehdi

Styremedlemmer:
Anne-Sofie (Fie) Raarup Sennels
Andrine Olgeirsdottir
Fredrik Servaas Mehlum Fjellaker

Varamedlemmer:
Helene Hodneland Sæle
Martin Berhovde