Ny Døv i Norge

Ny Døv i Norge er en samling av informasjon relevant for døve innvandrere med sammendrag på et tilpasset tegnspråk.

Det viktigste man kan gjøre er å lære seg norsk. Språket læres på mange måter og på forskjellige arenaer. De fleste vil ha god nytte av å gå på norskkurs. Det er også viktig å oppsøke steder der språket brukes. Det kan være på arbeidsplasser, i organiserte fritidsaktiviteter og i privatlivet. Noen lærer mye av å se på tegnspråkkanaler, på barne-tv, nyheter eller tekstede programmer på tv.

Den som vil ha en jobb i Norge, må selv være aktiv. Det er viktig å lære språket, det er viktig å knytte kontakter, og det er viktig å skaffe seg arbeidserfaring. Noen får tilbud om å være i arbeidspraksis i en bedrift, denne arbeidspraksisen blir organisert av NAV.

Det er ikke bare gjennom arbeidslivet man kan bli en aktiv deltaker i samfunnet. Det fins mange frivillige organisasjoner, idrettsforeninger og politiske eller religiøse organisasjoner, som man kan delta i. Dette kan være en fin måte å bli kjent med andre på, bruke språket og få brukt evner og interesser.

Den som har barn i Norge, har en ekstra mulighet til å knytte kontakt med andre mennesker. Barns hverdag er ofte fylt med ulike aktiviteter. Når foreldrene deltar på fritidsaktiviteter sammen med barna sine, følger dem til trening eller går på foreldremøter, treffer de andre foreldre.

Klikk her for å komme seg til nettsiden