NDFU årsmøte 25.10.20

NDFU skal ha årsmøte den 25. oktober 2020. Vi avholder årsmøtet på Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79. Det er bare NDFUs medlemmer som har stemmerett på årsmøtet, men alle er hjertelige velkomne til å delta.

Program:

09:00 – 09:10 Åpning av årsmøte v/ styreleder Sondre
09:10 – 15:00 Valgmøte (inkl. lunsjpause)

Dagsorden av valgmøte:

 1. Åpning v/ leder
 2. Godkjenning av dagsorden og saksliste
 3. Valg av 1 møteleder og 2 referenter
 4. Valg på protokollkomite med 2 representanter
 5. Årsmelding fra 2019
 6. Regnskap og budsjett
 7. Oppdatering av handlingsplan
 8. Innkomne forslag
 9. Valg av styre
  a) Valg av leder
  b) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
  c) Valg av 1 medlem for 1 år
 10. Valg av valgkomiteen

Sakspapirer:

Innkalling til årsmøte 2020

Handlingsplan for Norges Døveforbunds Ungdom 2020-2022

NDFUs retningslinjer vedtatt 2019

NDFUs retningslinjer vedtas 2020

Regnskap pr september 2020

Budsjett 2021 – utkast

NDFU Retningslinjer for LNU Frifondsmidler 2020

Årsmelding 2019 (s. 31-34)

FRIST FOR BENKEFORSLAG: Lørdag 24.oktober kl 18:00, gis beskjed til enten Lubna Mehdi eller Julie Ane Holst i valgkomiteen

Det serveres lunsj på årsmøtet. Viktig å si fra at du kommer årsmøtet for at vi kunne servere nok mat til alle! Beskjed kan gis til ungdomskonsulent@doveforbundet.no

Velkommen!