EUDY juniorleir i Estland 2022

Årets europeisk juniorleir blir på Valma i Estland! 

Leiren er for 13-17 åringer fra hele Europa.

Interseksjonalitet blir temaet under leiren. Hva betyr interseksjonalitet?

Interseksjonalitet er erkjennelsen av at alle har sine egne unike opplevelser av diskriminering og undertrykkelse, og vi må vurdere alt og alt som kan marginalisere mennesker – kjønn, rase, klasse, seksuell legning, fysisk evne, etc (Womankind Worldwide, 2019).

Som døve opplevde vi diskriminering og undertrykkelse fra det hørende miljøet, men å være døv er ikke den eneste grunnen til hvorfor vi opplevde diskriminering. Faktisk er det andre forskjellige diskrimineringer, f.eks. på grunn av kjønn, etnisitet, klasser, religioner, seksuelle orienteringer osv. i døvemiljøet.

NDFU har lov å sende kun 1 deltakere til leiren, men vi kan også ha flere på venteliste i tilfelle det åpner plass for flere deltakere fra samme land.

Det er fortsatt ikke klart på hvilken deltakerpris det skal være fordi en søknad er fremdeles i behandling.
Dersom søknaden blir godkjent, så blir prisen slik:
350 Euro for å delta.

Hvis søknaden blir avslått, så prisen endrer seg til:
450 Euro for å delta

Man legger ut reise selv til og fra Tallinn, det er fellesbuss for alle til og fra leiren.
Vi skal informere hvilken resultat søknaden får.

Du kan lese mer om leiren ved å klikke her

Påmeldingsfrist er på 17. april 2022 og lenken til å melde seg på finner du under sammen med programmet for uka.
Klikk her for melde deg på