NDFUs protokoller

På denne siden kan du lese tidligere styremøte- og årsmøteprotokollene. Arbeidet rundt denne siden er ny, så arbeidet med å legge ut flere styremøte- og årsmøteprotokoller pågår.

Styremøteprotokoller

2023

2022