Handlingsplan

Handlingsplan har et eller flere mål som styret skal jobbe med i løpet av to år. Handlingsplanen skal gi en god oversikt over hva som bør forbedres eller gjøres i organisasjonen, og hva som skal prioriteres i de to neste årene..

NDFU lager nye handlingsplan hvert annethvert år og de nye handlingsplanene blir alltid lagt fram på årsmøtet. På årsmøtet blir planen sett gjennom, diskutert, revidert og vedtatt eller avvist.

Når en handlingsplan blir avvist av medlemmene på årsmøtet, er styret pliktet til å ha ekstraordinært styremøte som er kun om handlingsplan og det skal da igjen legges frem til ekstraordinært årsmøte hvor handlingsplanen blir eventuelt vedtatt.