Frivillige for nasjonal og internasjonale leirer i sommer 2023

Er du for gammel å delta sommerleir den 26.–30. juni? Ingen fare, du kan komme som frivillig! Det er flere ulike roller i frivilligheten på sommerleiren som du kan velge mellom og kriterier for å kunne og stille opp som frivillig er:
– Du kan tegnspråk
– Du er minst 19 år for å være medhjelper og fotograf
– Du er minst 21 år for å være nattevakt, leder og leirsjef
– Kan komme til lederkurset før sommerleiren.

Når det gjelder lederkurset den 23.–25. juni, før sommerleiren, er kurset obligatorisk (det betyr at du må) for alle lederne og leirsjefen. Mens andre er sterkt oppfordret til å komme for å bli kjent med gjengen og rutinene i leiren.

Her kan du klikke for å komme deg til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist for frivillig i sommerleiren er den 1. mai!

Det blir flere internasjonale leirer i sommeren 2023, men vi trenger reiseledere til 2 leirer!

Det gjelder nordisk barneleiren i Sverige og EUDY juniorleir i Østerrike. Vi trenger 1 eller 2 reiseledere til Sverige, det avhenger hvor mange deltakere vi får til barneleiren og 1 reiseleder til Østerrike.

Har du lyst til å stille opp som reiseleder? Bare søk!
NDFU dekker deltakeravgift og transportkostnadene dine i forbindelse med leiren(e)

Kriterier til deg som vil stille opp:
– Du må være mellom 21 og 35 år
– Du må være medlem i NDF
– Du må delta lederkurset på Ål folkehøgskole den 23.–25. juni for å kunne være reiseleder

Fyller du kriteriene? Klikk her for å melde deg!

Fristen å melde seg som internasjonal leder er den 31. mars