Nordisk ungdomsleir i Norge 2022 – NY INFO!

På 4 år har det ikke vært noe NUL og vi regner med at dere er sultne etter å treffe andre nordiske ungdommer på BaseCamp i Jørpeland, Norge!

NUL 2022 skal skje fra 20. juli til 26. juli, så dere kan dra rett til Døves Nordisk Kulturfestival like etterpå som er fra 26. juli til 31. juli.

Årets tema på leiren blir «Psykt Nordisk!» hvor psykisk helse og selvmestring blir hovedtema. Det blir også andre gøyale aktiviteter på dagen og festfylte netter på leirstedet. Du får også treffe gamle og nye folk som kan være dine venner for livet.

Aldergrensen på leirdeltakere er fra 18 til 30 år, og døve og hørselshemmede er primærmålgruppen for leiren.
Vi mottar maks 20 deltaker fra Norge. Vi informerer hvis vi øker til 25, så det betyr at vi skal ha vente liste.
Det gjelder å være førsteperson til mølla for de som har vært med før. Har du ikke deltatt før, får du plass i leiren direkte!

Deltakerprisen er endelig landet og det vil koste deg 3.000 kroner å delta.
Prisen inkluderer: mat og overnatting, aktiviteter og transport mellom Stavanger Lufthavn (Sola), Stavanger togstasjon og BaseCampen hvor dere skal overnatte.
Man dekker selv reise til flyplassen eller direkte til leirstedet.

Du kan melde deg på lenken under. Påmeldingsfristen er på 1. juni, så du må betale deltakerprisen før fristen når vi vet hvor mye det blir og du kan trekke deg før 1. juni gratis. Hvis du trekker deg etter fristen, så vi beholder 500 kroner av deg som administrasjonskostnad.
Klikk her for melde deg på!
Når du har sendt inn påmeldingen, skal du overføre 3.000 kroner for få påmeldingen blir fullført og registrert.
Du overfører 3.000 kroner til kontonr. 8200.01.77004 med «NUL 2022 ditt navn». Betalingen skal skje før 1. juni 2022!

Følg gjerne NUL på Instagram!
https://www.instagram.com/nul_2022/

Les kunngjøringen
Klikk her for komme til kunngjøringsfilen

Andre kunngjøring