Sommerleir

Hvert år arrangeres det sommerleir i regi av NDFU. Leiren skjer rett etter skoleslutt det året, og finner sted på Ål folkehøyskole og kurssenter. Det varer i en uke, og inneholder mange gøye aktiviteter. Leirens fellesspråk er tegnspråk.

Døve, hørselshemmede, CODAer (barn av døve/hørselshemmet foresatte) og hørende søsken til døve er hjertelig velkomne! Åpent for barn og unge fra 7 til 17 år fra hele Norge.