Årsmøte og valg 2021

Her er det mer utdypende informasjon til årsmøtet og valget.

Programmet er for årsmøtet er fra NDFUs retningslinjer.

Årsmøtet til NDFU skjer i/på Døvekirken, Fagerborggata 12, 0360 Oslo, 31. oktober. Det er bare NDFUs medlemmer som har stemmerett på årsmøtet, men alle er hjertelige velkomne til å delta. Dersom du er under 31, men er ikke medlem, har du talerett i årsmøtet.

Program:

09:00 – 09:10 Åpning av årsmøte v/ styreleder Sondre
09:10 – 15:00 Valgmøte (inkl. lunsjpause)

Dagsorden av valgmøte:

 1. Åpning v/ leder
 2. Godkjenning av dagsorden og saksliste
 3. Valg av 1 møteleder og 2 referenter
 4. Valg på protokollkomite med 2 representanter
 5. Årsmelding fra 2020
 6. Regnskap og budsjett
 7. Presentere handlingsplan 2022-2024
 8. Innkomne forslag
 9. Valg av styre
  a) Valg av leder
  b) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
  c) Valg av 1 medlem for 1 år
 10. Valg av valgkomiteen

Sakspapirer:

Valgkomiteens innstilling til det nye styret

Siden oppdateres underveis