Utlysning av stilling – NDFU ungdomskonsulent

Vi i Norges Døveforbund utlyser stillingen til ungdomskonsulent (50% fast og 50% engasjement) med søknadsfrist 1. august 2020.

Stillingutlysning i PDF-format (PDF-dokument til stillingannonsen)

Norges Døveforbund, som ble stiftet i 1918, er et av landets eldste brukerorganisasjoner. Vi arbeider for å fremme norsk tegnspråk i det norske samfunnet. Vi arbeider også for å styrke døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. Norges Døveforbund har opprettet stiftelser som samarbeider med forbundet med formål å styrke kunnskap om og anerkjennelse av norsk tegnspråk. Disse er Teater Manu, Døves Media og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en seksjon under Norges Døveforbund med eget styre og egen drift. Målgruppen er døve/hørselshemmede barn og unge i alderen 0-30 år. NDFU driver årlige arrangementer, interessepolitisk arbeid og et samarbeid med lokallagene. Med slagordet; En framtid for deg, meg og alle, vil NDFU i perioden 2019-2021 satse på å vokse ved å rekruttere flere lokallag, tilknytte til studentforeninger og gjøre NDFU bærekraftig.

Et kombinert 50% fast stilling og 50% engasjement som ungdomskonsulent

Det er ledig 50 % fast stilling med 50% engasjement som ungdomskonsulent ved Norges Døveforbund med tiltredelse av stilling skjer snarest som mulig etter endt søknadsfrist, 50% engasjement varer til 31.12.20 med mulighet for utvidelse til 100% fast stilling.  

Stillingsbeskrivelse:

Vi søker etter en ungdomskonsulent som forstår de utfordringene det ligger i å engasjere døve ungdommer i organisasjonsarbeid, har god evne til å motivere og skape engasjement i ungdomsmiljøet og har kunnskap og erfaring i saksbehandling, rapportering og søknader.

NDFU legger vekt på gjennomføring av de årlige sommerleirene, vinterlekene og ungdomsseminarene. Stillingen kan bety perioder med stor aktivitet og noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.  

Ungdomskonsulent har arbeidsplass hos Norges Døveforbund på Grensen 9, 0159 Oslo. Ungdomskonsulent har tett samarbeid og kontakt med styret og leder spesielt.  

Arbeidsoppgaver:  

 • Sekretær for Norges Døveforbunds Ungdom og arbeid for deres aktiviteter
 • Søknader, oppfølging og rapporteringer i forhold til bevilgende myndigheter
 • Tett oppfølging med lokallag. Tilby hjelp, råd og veiledning for ungdomsklubbsstyre 
 • Utvikle, planlegge og drive aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom
 • Være involvert i tjenester og tilbud til barn og ungdom 
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i sosialt arbeid, pedagogikk eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom
 • Kjennskap til tekniske hjelpemidler
 • Har gode digital kompetanse

 Personlige egenskaper

 • Trygg og tålmodig i møte med ungdom
 • Har evne til å arbeide selvstendig og å være en pådriver
 • Initiativrik
 • Trives med å jobbe i team og er god på å samarbeide

Språk

 • Norsk tegnspråk
 • Norsk skriftlig
 • Engelsk skriftlig
 • Gjerne internasjonalt tegnspråk

Vi tilbyr

 • Muligheten til å forme det fremtidige barne- og ungdomstilbudet i NDFU
 • Et ungt og engasjert arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter til å påvirke egen arbeidsdag

Tiltredelse: Snarest som mulig etter endt søknadsfrist.

Arbeidssted er Grensen 9, Oslo

Vi tilbyr lønn etter avtale, pensjonsordning og forsikringer.

Søknadsfrist: 01. august 2020

Søknaden med CV sendes til styreleder, Sondre Uteng Olsen: sondre.uteng.olsen@ndfu.no  

Kontaktinformasjon:  

NDFUs leder

Sondre Uteng Olsen  

sondre.uteng.olsen@ndfu.no

+47 458 73 214
Videosamtaler avtales på forhånd.

NDFs konstituerende generalsekretær

Elisabeth Frantzen Holte

elisabeth@doveforbundet.no