Har du lyst til å sitte i Vinterlekene-komite?

NDFU har en ledig plass i vinterlekene-komite

NDFU i samarbeid med Ål Folkehøyskole arrangerer Vinterlekene hvert år i mars-måned for barn og ungdommer fra 5.trinn på grunnskolen til 3.klasse i videregående.

Vinterlekene-komite har hovedansvar for å:
– planlegging og gjennomføring av leiren i samarbeid med
leirkoordinator som er ansatt av Ål Folkehøyskole og ungdomskonsulent i NDFU
– sende ut informasjon
– skaffe instruktør og leder
– vær tilstede for barn og ungdommer

Har du lyst? Send din interesse til kontakt@ndfu.no og fortell:
– om deg selv
– hvorfor du vil være med i komiteen

Frist 1.november

Under ser du en video fra Vinterlekene 2016, laget av SuperVisuell