Internasjonale arrangementer

Nordiske arrangementer

NBL (Nordisk barneleir for 7-12 år) arrangeres annethvert år
NJL (Nordisk juniorleir for 13-17 år) arrangeres annethvert år
NUL (Nordisk ungdomsleir for 18-30 år) arrangeres annethvert år

DNUR (Døves nordiske ungdomsråd) er en fellesorganisasjon for nordiske døves ungdomsorganisasjoner; SDUR i Sverige, DDU i Danmark og KL i Finland.

Europeiske arrangementer

EUDY (European Union of the Deaf Youth)
EUDYs children camp (for 7-12 år) arrangeres annethvert år
EUDYs junior camp (for 13-17 år) arrangeres annethvert år
EUDYs youth camp (for 18-30 år) arrangeres annethvert år

Internasjonale arrangementer

WFDYs (World Federation of Deaf Youth)
WFDYs children camp (7-12 år) arrangeres hvert fjerde år
WFDYs junior camp (13-17 år) arrangeres hvert fjerde år
WFDYs youth camp (18-30 år) arrangeres hvert fjerde år