Handlingsplan 2020-2022

Handlingsplan for Norges Døveforbunds Ungdom 2020 – 2022

Innledning

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er et utvalg under Norges Døveforbund med eget styre og egen drift. Målgruppen er døve/hørselshemmede barn og unge i alderen 0-30 år. Videre har NDFU et ansvar for å ivareta tilbud til denne målgruppen. NDFU driver årlige arrangementer, opprettholdelse av møteplasser og representasjonsarbeid.

Overordnet mål for 2020-2022

NDFUs slagord er; En framtid for deg, meg og alle. Det overordnede mål for NDFUs arbeid i perioden 2020-2022 vil derfor være; En bærekraftig organisasjon. NDFU skal i perioden satse på omstrukturering, styrking og gjøre NDFU til en tilgjengelig organisasjon for barn og ungdommer. Med dette skal NDFU fokusere på stabilitet, kompetanseoverføring og organisasjonsutvikling.

1.  Rekruttering  

NDFU har som mål å forbedre og styrke sitt rekrutteringsarbeid i løpet av perioden 2020-2022. Med et sterkere rekrutteringsarbeid vil det bli lagt til rette for en stabil og sikker framtid for NDFU. Det vil bli lagt mer fokus på rekruttering av flere individuelle medlemmer mellom 0 og 30 år. I tillegg til medlemsrekruttering, vil det også legges vekt på rekruttering av frivillige til forskjellige representasjonsarbeid og arrangementer, både nasjonalt og internasjonalt.  

2. Møteplasser

Tegnspråklige møteplasser er viktig for nettverkskontakt og identitetsutvikling blant NDFUs målgruppe. NDFU vil i løpet av perioden jobbe med å styrke og ivareta møteplasstilbudene på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. NDFU vil også fokusere på synliggjøring av utvalget og dets betydning ved å delta på representasjonsarrangementer. 

2.1. Lokale møteplasser

NDFU har per i dag 7 lokallag som tilbyr lokale møteplasser:

 • Stavanger Døves Ungdomsklubb (SDUK)
 • Bergen Døves Ungdomsklubb (BDUK)
 • Trondheim Døves Ungdomsklubb (TDUK)
 • PAFF
 • Vestfold Ungdomsklubb
 • Ål Ungdomsklubb
 • Innlandet Ungdomsklubb

NDFU har ansvaret for ivaretagelse av lokallagene og deres tilbud. I løpet av perioden 2020-2022 vil NDFU øke fokuset på ivaretagelse av lokallagene for å sikre fremtidige møteplasstilbud for målgruppen. Videre vil NDFU bidra mer med kartlegging, veiledning og rådgivning, samt fokusere på kompetanseoverføring av organisasjonsarbeid.

2.2.  Nasjonale møteplasser

NDFU skal fortsette med følgende nasjonale møteplasser:

 • Vinterlekene
 • Sommerleir
 • Ungdomsseminar og valgmøte
 • Andre seminarvirksomhet

NDFU har også ansvaret for å informere medlemmer om nasjonale seminar- og leirvirksomheter.

2.3.  Internasjonale møteplasser NDFU er medlem av:

 • DNUR – Døve Nordiske Ungdoms Råd
 • EUDY – European Union of Deaf Youth
 • WFDYS – World Federation of the Deaf Youth Section
 • EDSU – European Deaf Students’ Union

Målet er å delta aktivt og representere på møter og generalforsamlinger for å styrke nettverksrelasjoner. NDFU har ansvaret for å informere medlemmer om internasjonale møteplasser, som leir, møter og andre arrangementer.

3. Bærekraftig organisasjon  

For å sikre NDFUs framtid skal styret i løpet av perioden 2020-2022 jobbe mot målet om å bli en bærekraftig organisasjon. NDFU skal fokusere på å finne og undersøke løsningsmuligheter rundt utvalgets mange utfordringer. Videre vil det bli lagt fokus på en bærekraftig og stabil organisasjonsutvikling, og dette ved å innføre omstrukturering av hele utvalget. Det vil også fokuseres på økt kompetanseoverføring av både organisasjonsarbeid og frivillig arbeid.  

•          Selvstendig organisasjon

NDFU skal undersøke mulighetene rundt det å bli gjenetablert som en selvstendig organisasjon. Undersøkelsen skal vise fordeler og ulemper som kan medføres hvis NDFU velger å løsrive seg fra NDF.