Nordisk ungdomsseminar

Sveriges døves ungdomsforbund (SDUF) skal arrangere nordisk ungdomsseminar i år og temaet til seminaret blir «Tabulagte temaer» og målet med seminaret er at hvordan man bryter tabuer om ulike ting. Det inkluderer forelesning hvor det tas opp tabuer som finnes i samfunnet, gruppediskusjoner og aktiviteter. Det avsluttes med en festkveld med nordiske venner og seminardeltakere!

Ungdomsseminaret skjer i Stockholm, Sverige, den 29. september til 1. oktober 2023.

Norge får sende maks 10 deltakere, så skynd dere å melde på fordi påmeldingsfrist er den 1. juni!

Det koster 1.000 svenske kroner å delta og det inkluderer kost, losji og selve programmet. Hva som du må betale selv er:
– Reise til og fra Stockholm
– Lokal transport i Stockholm

Programmet er ikke helt klart ennå, men det starter kl 17:00 på fredag, 29. september og avsluttes på mandag, 1. oktober.

Mer detaljer om programmet og annet kommer i andre kunngjøring som kommer i mai.

Du kan lese mer om seminaret i første kunngjøring ved å klikke her. Husk at datoen i kunngjøringen er feil, siste dag på seminaret er på 1. oktober, ikke 2. oktober.

Klikk her for å komme deg til påmeldingsskjema