Trygg Organisasjon

Hva er Trygg Organisasjon?

 • Et opplegg i regi av LNU, som er vår paraplyorganisasjon.
 • Fokuserer på trygghet i organisasjon – frihet fra vold og seksuell grenseoverskridende atferd.
 • Forebyggende arbeid og håndtering hvis noe skjer.
 • Trygg Organisasjon gir organisasjonene verktøy og hjemmel til å gjennomgå saker og sanksjonere om det skjer brudd på retningslinjene.
 • Les mer på https://www.lnu.no/trygg/
 • Her kan du også laste ned alt Trygg-materiell fra LNU!

Trygg Organisasjon i NDFU

 • Begynte arbeidet i 2016, da vi oppdaget mangler i håndtering av eventuelle overgrep i organisasjonen.
 • Begynte med å opprette en gruppe som hadde ansvar for å utrede og starte samarbeid med LNU.
 • Siden da har vi fått på plass retningslinjer for Trygg Organisasjon, beredskapsgruppe og spørreundersøkelse
 • I 2019 ble ansvaret for Trygg Organisasjon overlatt til NDF og de har oppnevnt en beredskapsgruppe uti fra deres forbundsstyre.

Beredskapsgruppa

 • Beredskapsgruppa er en egengruppe som er oppnevnt av NDF og medlemmene er også styremedlemmer i forbundsstyret. Gruppa har også en sekretær, det er generalsekretær Petter Noddeland. Han er kontaktperson for gruppa.
  Gruppemedlemmene er Erik Lundqvist, Hedvig Sinnes og Camilla Høiberg.
 • Beredskapsgruppa tar inn alle saker fra medlemmene i alle alder. Det skal være lavterskel å ta kontakt med beredskapsgruppa.

Retningslinjer for et trygt NDFU:

Retningslinjer Trygg Organisasjon Oppdatert 21.3.17 – Disse retningslinjene er utdaterte, men de fleste linjene skal vi følge og noen enkelte kontaktinformasjon er utdatert. Mer riktig ser du helt nederst i denne siden.

I henhold til NDFUs handlingsplan punkt 6. vil NDFU sette fokus på Trygg Organisasjon i perioden 2017 – 2019

6. Trygg organisasjon

NDFU sitt formål er å ivareta døve/hørselshemmede barn og unges aktivitetstilbud og se til at det arrangeres aktiviteter for alle aldersgrupper i form av leir, konkurranser, seminar og kurs.

Det er et mål at NDFU skal være en trygg organisasjon og et trygt fellesskap for alle medlemmer og deltakere på våre arrangementer. NDFU er en organisasjon med mange møteplasser over hele landet og alle NDFU sine arrangementer og relasjoner skal være trygge. Det skal også være trygt å ta kontakt med styret og ungdomskonsulenten.  

For å sikre en trygg organisasjon fri for mobbing, seksuell overskridende adferd, seksuelle overgrep og bruk av rusmidler er det nødvendig med både et målrettet forebyggende arbeid og et effektivt beredskapsarbeid. Det er NDFUs styret sitt ansvar at dette til enhver tid er på plass. Beredskapsgruppa i NDFU som skal ivareta det daglig arbeidet både når det gjelder forebyggende tiltak og saksgang når forhold avdekkes.

I perioden 2017-2019 skal organisasjonen:

 • utarbeide og videreutvikle trygg organisasjon i alle døves ungdomsklubber
 • utarbeide og videreutvikle trygg organisasjon i Vinterlekene og Sommerleir

(hentet fra NDFUs handlingsplan 2017-2019)

Lurer du på noe? Ta kontakt med NDFs beredskapsgruppe!

Petter Noddeland – petter.noddeland@doveforbundet.no

Husk – du er ikke alene og det finnes ingen dumme spørsmål 🙂