Ungdomsseminar 20.-21. oktober 2017

Hvordan skaper vi NDFU til en trygg organisasjon? 

Ungdomsseminaret begynte med et kurs i regi av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) på fredag. Kurset omhandler hvordan vi kan gjøre NDFU til en trygg organisasjon, med dyktige kursansvarlig Cecilie Prebensen. Det er et mål at NDFU skal være en trygg organisasjon og et trygt fellesskap for alle medlemmer og deltakere på arrangementer. Det kom 13 deltakere med sentrale roller innenfor NDFU, blant annet representanter fra NDFU styret, ungdomskonsulent, leirsjef, styremedlemmer fra ungdomsklubbsstyret og representanter fra arbeidsgruppen DiHU. Kurset har vært veldig lærerikt med engasjerende deltakere.

Senere på den fredagen var vi på Oslo Døveforening og hadde sosial kveld med pizza. Vi hadde mange morsomme aktiviteter i regi av PAFF ungdomsklubb.

Fagdag om organisasjonsarbeid

På lørdag skulle vi få en gjesteforeleser fra LNU til å fortelle om organisasjonsarbeid, men vi fikk ikke tegnspråktolk så styremedlemmer fra NDFU-styret måtte steppe inn for å endre opplegget for fagdagen.

Styreleder Lubna Mehdi holdt foredrag om NDFU som et utvalg under Norges Døveforbund og NDFUs rolle. Deretter fortalte hun om styrearbeid med materialet hun fikk tilsendt fra LNU. Noen gruppearbeider ble gjennomført. Etter lunsj var det styremedlem Ingrid Grønning By som fortalte om Frifond og søknadsskriving. Siste delen av fagdagen fikk styremedlemmer fra ungdomsklubbene mer innsikt i Trygg Organisasjon, blant annet formål og retningslinjer. NDFU hadde utlyst spørreundersøkelsen «er NDFU en trygg organisasjon?» i høsten og fikk inn 97 svar. Resultatet ble gitt videre til ungdomsklubbsstyrene, de fikk mulighet til å se gjennom tilbakemeldingene og tid til diskusjon om hvordan en ungdomsklubb kan bli bedre.

Fagdagen ble avsluttet med TACO og spillekveld!