NDFU ser etter folk til leirkomité for Nordisk Ungdomsleir

Norge skal arrangere neste Nordisk Ungdomsleir, NUL, som skal skje i 2022!

Vi leter etter folk som vil sitte i komiteen som skal arrangere, planlegge og gjennomføre NUL.

Det innebærer blant annet å finne sted hvor NUL skal være, lage program for uken, skaffe nok frivillige til leiren og lage informasjonvideoer for leiren.

Mer info om å være komitémedlem står mer på påmeldingsskjema:
Påmeldingsskjema for NUL 2022

Har du noen spørsmål, så det er bare å kontakte ungdomskonsulenten på e-post: ungdomskonsulent@doveforbundet.no