NDFU ser etter folk til leirkomité for Nordisk Ungdomsleir

Norge skal arrangere neste Nordisk Ungdomsleir, NUL, som skal skje i 20.–26. juli 2022!

Vi leter etter folk som vil sitte i komiteen som skal arrangere, planlegge og gjennomføre NUL.

Det innebærer blant annet å lage program for uken, skaffe nok frivillige til leiren, lage logo for NUL22 og t-skjortdesign og lage informasjonvideoer for leiren.

Mer info om å være komitémedlem står mer på påmeldingsskjema:
Påmeldingsskjema for NUL 2022

Påmeldingsfrist er 3. februar 2022.

Som komitémedlem får man dekket reise og losji til møtene og opphold under leiruken.

Har du noen spørsmål, så det er bare å kontakte ungdomskonsulenten på e-post: ungdomskonsulent@doveforbundet.no