Døve i Høyere Utdanning

 

DiHU – Døve i Høyere Utdanning er et utvalg under NDFU som jobber interessepolitisk for døve studenter sine rettigheter. De har utarbeidet en håndbok for døve studenter, og arrangert et studentseminar for døve studenter i høyere utdanning. De har også en Facebook-side der de legger ut relevant informasjon om studier, samt en fast spalte som heter “Månedens student” der de hver måned trekker frem en døv student som har gjort det bra. For at døve studenter skal kunne utveksle erfaringer har de opprettet en Facebook-gruppe der alle som er hørselshemmede og studerer kan bli medlem.

 

Følg dem på Facebook: https://www.facebook.com/doveihoyereutdanning/
Bli medlem i Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/groups/1854854498124984/?source_id=1283918775030353

 

STUDENTHÅNDBOK:

Med støtte fra ExtraStiftelsen har DiHU laget en studenthåndbok for døve studenter i høyere utdanning. Med håndboken ønsker DiHU å gjøre det enklere for døve studenter å finne fram relevante og viktige informasjon, da de er samlet på et og samme sted.

 

Her finner du studenthåndboken: Studenthåndbok for døve i høyere utdanning1

 

 

Her kan du ta kontakt med DiHU: