Sommerleir 2021 – flyttet til ny dato

Det var trist å kansellere Vinterlekene, men vi prøver å gjennomføre sommerleir til sommeren!

Sommerleir er nå med ny dato, 04.–13. august.

Ungdommer kommer først til sommerleiren, 04.–08. august og så kommer barn den 09. august juli til de reiser hjem igjen på 13. august.

Påmeldingen er åpen og den nye fristen å melde seg på er 14. juni!
Vi følger også på koronatiltak samme som vi gjorde med Vinterlekene. Vi håper virkelig at det lar seg gjennomføre!

Alle deltakere som er døv, hørselshemmet, CODA eller har en døv søsken er hjertelige velkomne!

Generelle informasjon med reise og program for uka får du etter endt påmeldingsfrist den 14. juni.

Vi sees? 😀


Frivillige

Det er noe nytt i dette året. Leirlederkurset er åpent for alle, selv om du vil ikke være på sommerleir og det er i orden – du er velkommen uansett.

Du kommer til Gardermoen og gjennomfører lederkurset der fra 02. august til 03. august. På 03. august drar alle frivillige til Ål folkehøgskole og vi drar på ettermiddagstid. Vi fortsetter kurset på Ål 04. august før ungdommene kommer.
Du kan velge om du vil være frivillig på leir for ungdommer eller barn eller begge.
Vær obs på at hvis du velger bare frivillige på leir for barn, så du skal komme til Ål for å delta separat lederkurs og du må komme den 8. august og ikke delta det ordinære lederkurset på 02.–03. august på Gardermoen.

Hvis du har lyst å være med, men er forhindre fordi du har jobb mellom 02. august til 13. august og måtte ta fri uten lønn fra jobben. NDFU og Ål fhs har kommet til en enighet med en ordning for dere.
Det dere trenger å gjøre er at å gi beskjed til din arbeidsgiver om at du ønsker å ta fri i denne perioden. Dersom du får fri, så du skal be arbeidsgiveren din å beregne ut hvor mye du kommer til å trekkes i lønn når du er på sommerleiren og dokumenterer lønnstapet med arbeidsgiverens underskrift. Når dokumentet er klar, gir du til meg – ungdomskonsulent for NDFU – og etter endt sommerleir får Ål fhs alle papirene og du får da tapt arbeidsinntekt fra Ål.

Nå har du mulighet å delta som frivillig i dette året uten å tape noe!

Frivillige som behersker tegnspråk om man er døv, hørselshemmet, CODA, har hørende søsken, tegnspråktolkstudent, tegnspråktolk eller har lært tegnspråk er velkomne til å stille som frivillige på leiren!

Påmelding for barn som er født mellom 2009 og 2014

Påmelding for ungdommer som er født mellom 2003 (før fylt 18 år på leiren) og 2008

Påmelding for frivillige

Søknadsskjema for leirsjef

Har du noe spørsmål? Vennligst send e-post til ungdomskonsulent på ungdomskonsulent@doveforbundet.no