HUMAN RIGHTS TRAININGS – KURS I MENNESKERETTIGHETER

Internasjonalt tegn: https://vimeo.com/227098279

EUDY (European Union of the Deaf Youth) skal arrangere kurs i menneskerettigheter for andre gang. Denne gangen er Norge en av de utvalgte land som får være med i kurset. Vi er derfor veldig glade for at vi får mulighet til å representere Norge. I kurset skal det være to deltakere fra hvert land, så vi skal sende to norske representanter.

Målet med kurset er å lære om menneskerettigheter og bli kurslærer i menneskerettigheter, slik at du kan undervise andre om det du har lært. Kurset er delt i to moduler. Den første modulen skal holdes på Ål i Norge og den andre modulen skal holdes i Madrid, Spania. Det betyr at deltakerne må delta i BEGGE modulene.

Det første kurset i Ål skal finne sted 15.-18. november (14. november for ankomst og 19. november for hjemreise) og det andre kurset i Madrid 14.-17. mars 2018 (13. mars for ankomst og 18. mars for hjemreise).

Hvem kan delta i kurset og representere NDFU?
a) Ungdomsarbeider
b) Ungdomskonsulent
c) Ungdomssekretær
d) Styremedlem i NDFU
e) Styremedlem i ungdomsklubbstyre
f) Medlem i DiHU-arbeidsgruppen

EUDY vil dekke overnatting og mat, og 70 % av reiseutgifter.

Det er viktig at deltakerne skal ha en rolle innenfor ungdomsorganisasjon, fordi deltakerne skal bruke resultatet fra kurset til å undervise andre.

Oppfyller du kriteriene ovenfor og har lyst til å lære og bli kurslærer i menneskerettigheter? Send en e-post til lubna@ndfu.no innen 22. oktober.

Ta kontakt med Lubna om du har spørsmål angående dette.