Nåværende styret

Etter valgmøtet på søndag 22. oktober 2017, ble det valgt nytt styre.

Leder:
Lubna Mehdi

Nestleder:
Matthijs Terpstra (2 år)

Styremedlemmer:
Federico Gianasso (2 år)
Katie Kåsa Moriggi (1 år)
Helene Hodneland Sæle (1 år)

Varamedlemmer
Grete Jaarvik
Charlotte Jøsang Vågen