WFDYS

World Federation of the Deaf Youth Section(WFDYS) er en verdensorganisasjon av ungdommer. Det er en seksjon under WFD(verdensorganisasjon for døve). WFDYS jobber for å fremme lederskap og å øke bevissthet rundt menneskerettigheter blant døve barn og unge. WFDYS samarbeider blant andre med UNICEF og GPcwd, er aktiv i ICMYO og jobber mye med UN CRPD.

WFDYS består av et styre med syv ungdommer i alderen 18-30 år, og blir valgt frem av generalforsamlingen som skjer hvert fjerde år. En styreperiode er på fire år.

Hvert land kan sende to representanter til generalforsamlingen, det forutsetter at landet er medlem hos WFDYS.

NDFU er medlem hos WFDYS og kan derfor benytte seg av medlemsfordelene, blant annet stemmerett på generalforsamlingen, legge frem forslag og nominere kandidater, samt motta nyheter og ha en direkte kommunikasjon med WFDYS.
Nyhetene som NDFU mottar fra WFDYS kan sendes videre til NDFUs medlemmer.

WFDYS arrangerer leir for tre ulike aldersgrupper, verdens barneleir (9-12 år), verdens juniorleir (13-17 år) og verdens ungdomsleir (18-30 år). Disse leirene går på skift hvert år, hver aldersgruppe har leir hvert fjerde år. På leirene lærer barn og unge om lederskap, organisasjonsarbeid, lobbyvirksomhet og menneskerettigheter. Samt får de en fin mulighet til å skape nettverk og å utveksle kultur og erfaringer med deltakere verden over. NDFU kan sende med 2-4 deltakere til hver leirkategori, samt en norsk leder i alderen 21-30 år på barne- og juniorleirene.

Du som er under 30 år kan være individuell ungdomsmedlem i WFDYS, medlemsavgiften er på 25 euro hvert år og medlemsfordelene er som følger: Du får rabatt på verdenskongresser (gjeldende fra år 2019), du mottar nyheter fra WFDYS som stillingsannonser, nyhetsbrev fra WFD og informasjon om WFDYS´ arbeid generelt.
For informasjon om medlemskap i WFDYS – klikk deg inn på YIM (
Youth Individual Member) på websiden til WFDYS.


Norske Jannicke Berge Kvitvær ble valgt inn i WFDYS i 2011 og satt som sekretær i styret frem til august 2015.

Norge var vertsland for WFDYS juniorleir i 2009, den fant sted på Ål i Hallingdal.

Du kan følge WFDYS´ arbeid på Facebook: World Federation of the Deaf Youth Section
eller besøke websiden deres på www.wfdys.org