EUDY juniorleir i Østerrike 2023

Vanligvis er det juniorleir i annethvert år, men rekkefølgen endret endret på grunn av et vedtak under EUDY generalforsamling i 2018. Der ble det endret fra partall til oddetall for juniorleir og ble gjeldende for i år, så derfor to juniorleirer på rad. Neste gang blir det om 2 år, ikke ett.

Leiren blir i Flachau i Østerrike den 22.–29. juli 2023. Den er for døve og hørselshemmede ungdommer i alderen 13-17 år gamle. Man må også være medlem i NDFU (Er man medlem i NDF og er under 31, så er man også automatisk medlem i NDFU). Det koster mellom 350-400 Euro for å delta, prisen er ikke klar og det skal jobbes med å få prisen ned. Man betaler transport til leirstedet selv. Mer informasjon om prisen vil komme i andre kunngjøring.

«Deaf Youth Be Green» blir leirens tema og det handler om å ha bevissthet over eget ansvar og menneskelig påvirkning på vår miljø. I leiren skal man lære mer om påvirkningene og konsekvensene om klimaendringene. Bli med og bli mer grønnere ungdom for framtidens skyld!

Påmeldingsfrist er den 31. mars 2023!

Vi sender maks 2 personer til leiren.

Klikk her for å komme deg til påmeldingsskjema

Klikk her for å lese første kunngjøring

Kort informasjon
EUDY juniorleir
Flachau, Østerrike
13-17 år gamle
Koster mellom 350 og 400 Euro
Transport betaler man selv
Maks 2 personer fra Norge til leiren
Frist å melde seg er 31. mars