Årets Medlem 2017

Årets Medlem 2017 går til de medlemmene som har starta «Døve i høyere utdanning» (DiHU)

Arbeidsgruppen for DiHU ble etablert i mars av noen ungdommer som har stort behov for å bygge opp et nettverk med døve studenter i Norge.

Fra mars til nå har DiHU hatt en rask og god utvikling. Dagens samfunn har stilt høyere krav i arbeidsmarkedet  blant annet at man bør ha høy utdanning for å komme seg inn i et godt arbeidsliv. DiHU har bistått mange døve til å finne veien til utdannelse på en god måte. Blant annet arbeider DiHU med å kontakte høyskoler/universiteter for å informere om tilrettelegging for døve og hørselshemmede og tips om universell utforming.   

I våren fikk DiHU midler fra ExtraStiftelsen til å gjennomføre et studentseminar og å utarbeide en håndbok for døve studenter. Studentseminaret skal skje 10.-11.februar 2018. Håndboken vil bli ferdig innen sommer 2018.

I august deltok medlemmer fra arbeidsgruppen DiHU i European Deaf Students’ Unioun (EDSU) seminar i København. DiHU ble godkjent som fullverdig medlem hos EDSU.

DiHU har egen side på Facebook, som du kan følge for å få oppdateringsnyheter.

NDFU er veldig imponert og stolt av medlemmene som etablert DiHU! Vi gratulerer så mye!