Om oss

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en organisasjon som er under Norges Døveforbund. Vi fokuserer på barn og unge fra alder 0 – 30 år. Vi jobber med å gi aktivitetstilbud som kan være leir, seminar, konkurranser og kurs til alle aldersgruppe. Vi er en organisasjon har med formål for hørselhemmede og døve barn og unge. Vi arbeider med interessertpolitikk som er rette for gruppa. For eksempel: skolespørsmål, studiespørsmål, osv. Vi jobber også med å ta vare på ungdomsklubbene som vi har i dag i Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger. Vi har også mål å opprette flere ungdomsklubber.

Styret

Styret til NDFU er sju personer. Vi pleier å ha i gjennomsnitt 4 styremøter i en styreperiode. I styret har vi leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Vi har våre egen ungdomskonsulent, som fokuserer på den administrative oppgave for NDFU. En hver fra styret får hovedansvaret for en av komiteene – hvor de skal ta ansvar og følge opp prosessen innen komiteene. Vi får også fordelt forskjellige oppgaver gjennom perioden.

Tilslutning

Vi tilhører også til WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Sections. EUDY (European Union of the deaf Youth, DNUR (Døves Nordiske Ungdomsråd og Unge Funksjonshemmede

NDFU har fem underkomiteer:

Seminarkomiteen, Vinterleker komiteen, Leirkomiteen, den internasjonale komiteen og den media komiteen.

Seminarkomiteen har hovedfokus på å arrangere seminar/kurs to ganger i året. Ene seminar er ungdomseminar og valgmøte som gjelder for ungdomsklubbsstyrene med forskjellige emner innen ungdomsarbeid.

Vinterleker komiteen har ansvar for å arrangere den tradisjonelle vinterleker i mars-måned. Som er tilbudt for 5 klasse til videregående elever.

Leir komiteen har ansvar for å arrangere sommerleir for barn og unge i alderen 7 til 17 år. Arrangeres som regel om sommeren.

Den internasjonale gruppen har ansvar for å ta kontakt med det internasjonalt, og har ulikt prosjekt som arrangeres i utlandet.

Den media gruppen har ansvar for å jobbe med sende nyheter til døves tidskrift, facebook og jobber med hjemmesiden.

Vi har også egen ”komité” som heter Lokallag, som har ansvar for å ta kontakt med ungdomsklubbene eller foreningene og høre om hvordan det går. Valgkomiteen med egen retningslinje, som blir velges etter valg under valgmøte. De har ansvar for å finne aktuelle kandidater som kan sitte i NDFUs styret. Valget vil bli holdt under ungdomseminar i høstsemester.

Medlemskap

Man kan bli medlem i NDFU via NDF. Da får du rett til å stemme på styret til din ungdomsklubben, NDF og NDFU, døveforeningens styret, gi deg muligheter til å verve , billigere aktiviteter enn ikke medlemmer, øverste på lista ang påmelding til leirer og vinterleker, og ikke minst få døves tidsskrift.