EUDY barneleir i Tyskland

Har du lyst å lære deg å være en speider? Det er en mulighet for deg i denne europeiske leiren for døve og hørselshemmede som skal foregå i Masserberg, Tyskland den 12.–18. august 2024! Barn som kan delta leiren må være mellom 9 og 12 år gamle i leirens tidspunkt.

I leiren er «Døv speider» temaet og det betyr at man skal være ute i naturen og lære hvordan dere kan ta i bruk av naturens ressurser, samtidig forstå hvilke utfordringer dere står utover i dag. Det er deres sjanse for å lære mer om naturen og hvordan å overleve i den gjennom spennende aktiviteter, lære samarbeid, få nye ressurser og økt miljøbevissthet.

Foreløpige program vil se slik ut:


NDFU har lov å sende maks 2 barn til leiren, så det er lurt å melde seg snart som mulig! Dersom andre land sender ikke noe barn, får NDFU lov å sende 2 barn ekstra. Vi kan da ha barn i vente listen. Dersom du/ditt barn er satt i ventelisten, så vi vi få vite om vi skal sende flere barn eller ikke i sen mai/tidlig juni. Påmeldingsfristen er 11. april 2024.

Det koster mellom 250 euro for å delta og transport betaler man selv. Barna skal reise sammen med sin norsk reiseleder til og fra leiren. NDFU skal jobbe med å få deltakerprisen ned og få transportutgifter delvis eller heldekket.

MEN!
Er du medlem i Døveforbundet? Ja? Da betyr det koster deg bare 2.500 kroner og reisen er inkludert i prisen!
Meld deg på!

Du kan søke fra Norges Døveforbunds Felleslegat for å få deltakerprisen og transportutgifter delvis eller helt dekket via denne lenken https://www.doveforbundet.no/legater/. Søknadsfristen er 30. april. Er du forhindret å skrive søknaden selv, så NDFU kan hjelpe deg.

Oppsummert info:
NÅR: 12.–18. august 2024
HVOR: Masserberg, Tyskland
ALDER: 9 – 12 år
PRIS: 250 euro + reise
MEDLEMSPRIS: 2.500 kroner, inkludert reise
PÅMELDINGSFRIST: 11. april

Du kan lese mer om leiren og se hvordan det er der. Språket er engelsk.
Første kunngjøring
Andre kunngjøring

Har du lyst å bli med? Meld deg ved å klikke her!

Har du lyst å være reiseleder? Klikk her!