Sommerleir for døvblinde 2022

Ungdomsleir for døvblinde i Belgia, 17.–26. juni 2022

Det skal være leir for europeiske døvblinde i alderen 18-30 på Dworp/Brussel, Belgia på den 17.–26. juni 2022.
Det er The European Deafblind Union (EDbU) som arrangerer leiren.

Det er mulig å sende 2 deltakere til leiren. Dersom det er færre deltakere enn antatt, så vi kan sende opptil 4 deltakere.

Det koster deg 425 Euro å delta, og det gratis for din ledsager å delta. Alle kostnader for transport, overnatting og kost er dekket for både deg som deltaker, og din ledsager.

Temaet for denne EDbU Døvblinde Ungdomsleiren er «Døvblind? Og hva så!». Dette temaet er valgt for å oppmuntre (unge) døvblinde til å oppdage og utvikle sin døvblinde identitet og finne
rollemodeller blant andre som dem.

Påmeldingsfrist er på 1. april, skynd deg!
KLIKK HER FOR PÅMELDING

Her kan du lese mer om leiren.
Første kunngjøring