LYST TIL Å STÅ PÅ STAND?

Abloom arrangerer i år åpningsfilmfestivalen «Forbilder – noen å se opp til», torsdag den 23.november kl. 10 – 14.

Abloom er en frivillig og idealistisk organisasjon med mål om å bekjempe tabuer rundt nedsatt funksjonsevne, forbedre livskvalitet og fremme sosial inkludering for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Ordet «Abloom» betyr i full blomst og har som hensikt at barn og unge skal bli sett, hørt og verdsatt! Abloom arrangerer hvert år filmfestivaler hvor vi tar opp ulike temaer og i år er det «Forbilder – noen å se opp til».

Åpningskonferanse består blant annet av foredrag, debatt, visning av film og mye sosialt! Styreleder Lubna Mehdi representerer NDFU og vil holde et innlegg i forbindelse med filmen «De utvalgte». Se mer info: http://www.abloom.no/program/ 

Vi lurer på om akkurat du har du har lyst og mulighet til å stå på stand sammen med NDFU den dagen?
Meld din interesse til post(a)ndfu.no innen tirsdag 21.november!