KURS: HVORDAN SKAPER VI TRYGGE ORGANISASJONER?

Cecilie Predsen fra LNU skal holde et kurs for NDFU-medlemmer om hvordan vi kan skape trygge organisasjoner og forebygger seksuell overskridende atferd.

LNU står for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og er et samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

Det er et mål at NDFU skal være en trygg organisasjon og et trygt felleskap for alle medlemmer og deltagere på våre arrangementer. NDFU er en organisasjon med mange møteplasser over hele landet og alle NDFU sine arrangementer og relasjoner skal være trygge. For å sikre en trygg organisasjon fri for seksuell overskridende adferd og seksuelle overgrep er det nødvendig med et målrettet forebyggende arbeid.

Kurset skal holdes på fredag 20.oktober kl. 11:00 – 14:00 på Kolstadgata 1, 0652 Oslo. Send påmelding til lubna@ndfu.no.

Kurset er for NDFU medlemmer. Vi oppfordrer styremedlemmer i ungdomsklubbstyre, frivillige i sommerleir og vinterlekene, medlemmer i komiteer og undergrupper til å delta på dette kurset!