Innspillsmøte om #metoo på Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterer til møte for å få innspill knyttet til #metoo-initiativet og arbeidet mot seksuell trakassering.

På Innspillsmøte:  «Hvordan skape varig endring i kjølvannet av #metoo?» deltok beredskapskoordinator Helene H. Sæle fra Norges Døveforbund og styreleder Lubna Mehdi fra Norges Døveforbunds Ungdom. 

Her understreker vi at døve har høyere risiko for å bli utsatt for trakassering og overgrep, og at når ministeren skal jobbe videre med temaet så må det tas med at informasjon og tiltak også må utformes på norsk tegnspråk. 

Her er vårt innlegg:

Mitt navn er Helene Sæle og jeg jobber som beredskapskoordinator i Norges Døveforbund. Og jeg er Lubna Mehdi, styreleder i Norges Døveforbund Ungdom. Vi har i to år jobbet med beredskapsrutiner i vår organisasjon.

Det finnes nesten en million hørselshemmede i Norge. NDF og NDFU representerer en unik gruppe av disse som er både funksjonshemmet og språklig kulturelle minoritet. Forskning viser at å være medlem i en disse gruppene er en økt risikofaktor når det gjelder seksuelle overgrep og seksuell trakassering – noen rapporter skriver at døve har opptil tre ganger så høy risiko sammenlignet med hørende.

Der hørende kan google informasjon om overgrep og krisesentre og få hjelp til å håndtere ting på denne måten, finnes det så godt som ingen materialer tilgjengelig på norsk tegnspråk. Får man ikke informasjon så kan man heller ikke gjøre noe. Dette er med på at terskelen for rapportering og anmeldelse blir høy.

I dag er det vi to som utgjør den eneste muligheten for døve å varsle om seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Det finnes ikke noe annet, offentlig tilbud.

Derfor er det for oss som jobber med disse sakene i døvesamfunnet viktig at alle tiltak og endringer i arbeidet mot overgrep og trakassering også gjøres tilgjengelig på norsk tegnspråk.

For å få til en varig endring etter #metoo må det offentlige – uansett tiltak – inn og ta ansvar for at alle innbyggere får tilgang til informasjon og hjelp på sitt eget språk – om det så er norsk, samisk, kvensk eller norsk tegnspråk.

Møtet ble sendt direkte på nett-tv, her er linken:http://bit.ly/2Eq5ttO. Sjekk ut fra 67:55, der kom Helene og Lubna inn i bildet.