Ungdomsrepresant til europeisk prosjekt

European Agency for Special Needs and Inclusive Education søker ungdomsrepresentanter til et spennende europeisk prosjekt.  

Vi legger dette ut med formål om å få med interesserte ungdommer som kan fronte en god sak!

Søknadsfristen er 15. juni, der du må skrive inntil en side om hvorfor akkurat du burde være med, som sendes til ungdomskonsulent@ndfu.no

Følgende tekst står i mail fra Unge Funksjonshemmede;

Vil du bidra til mer inkluderende undervisning for ungdom i Europa?

På vegne av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet søker Unge funksjonshemmede 1– 2 ungdommer som kan delta som norske representanter på et europeisk høringsmøte om inkluderende opplæring, sammen med deltakere fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Møtet blir arrangert i Brussel i november. En ledsager fra Unge funksjonshemmede vil også være med på reisen.

Vi ber derfor medlemsorganisasjonene om å nominere kandidater. Det må være organisasjonen som nominerer kandidaten, og det må vedlegges motivasjon/begrunnelse på inntil 1 side. Hver organisasjon kan nominere to kandidater. AU i Unge funksjonshemmede vil plukke ut kandidaten(e) i siste halvdel av juni.

European Agency er en organisasjon med 29 medlemsland. Medlemmene består av europeiske utdanningsdepartementer. EA var tidligere en organisasjon som jobbet hovedsakelig med «Special Needs Education», men på grunn av ønsker og behov fra medlemslandene har også «inclusive education» blitt en del av arbeidsområdet. Du finner informasjon om European Agency på www.european-agency.org/

Gjennom ulike prosjekter og arbeid generelt bidrar EA til å gi innspill og råd til politikkutvikling i medlemslandene. Et av prosjektene er å invitere ungdom fra alle medlemsland til å delta i en «europeisk høring» i EU-parlamentet i Brussel. Dette skjedde første gang i 2003 og har blitt gjentatt hvert fjerde år. Du kan finne informasjon fra tidligere høringer her: www.europeanagency.org/agency-projects/european-hearing-2011

Forventninger til representantene:

– Representanten må være under 18 år (født 1998 eller senere( og inneforstått med å reise til Brussel og delta aktivt i høringen, i samarbeid med representantene fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Unge funksjonshemmede

– Reise og opphold blir betalt av Utdanningsdirektoratet

– Det må påregnes noe forberedelse før høringen i Brussel, i samarbeid med Unge funksjonshemmede