Retningslinjer

Retningslinjer er noe NDFU skal forholde seg til og linjene fungerer som regler eller lov som NDFU skal følge. Medlemmene kan også følge med om at NDFU overholder retningslinjene.

Styret skal se gjennom retningslinjene i siste styremøte før årsmøte om linjene trenger å revidere eller ei. Om de skal revideres, så skal det sendes som en sak til årsmøte hvor revideringen blir vedtatt, endret eller stemt mot av medlemmene.