Arrangementer

Hvert år arrangeres det flere ulike leirer for døve og hørselshemmede barn og unge både nasjonalt og internasjonalt. Vi oppfordrer alle NDFU sine medlemmer å bli med på de ulike leirene, både for å bli kjent med nye venner, både norske og internasjonale, men også for å få en opplevelse for livet!