Lokallag under Norges Døveforbunds Ungdom

NDFU har flere lokallag spredt i flere byer i Norge og er for ulike alder under 30. Våre lokallag består av ungdomsklubber og barnelag. Ungdomsklubbene har ansvaret med å arrangere ulike lokale tilbud og aktiviteter for ungdommer fra til og med 13 og opp til 30 år. Barnelagene fokuserer mer på barn og småbarn under 13 år.

Under kan du se oversikten hvilke lag som er tilsluttet hos oss. Finner du ikke en ungdomsklubb eller et barnelag i din by? Frykt ikke, ta kontakt med ungdomskonsulenten på e-post: ungdomskonsulent@doveforbundet.no og så vil konsulenten fortelle deg hvordan du (og gjengen din) oppretter et lag. Det skal være kjempelett! Bare ta kontakt, NDFU har mål i å øke fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge ved å øke antall lokallag.

Ungdomsklubbene

PAFF:

PAFF er et lokallag under NDFU som holder til i Oslo. Ungdomsklubben er underlagt Oslo Døveforening. De arrangerer sosiale treff, aktiviteter og er en tegnspråklig møteplass for hørselshemmede barn og unge som holder til i Oslo-området.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/Oslo.Paff/
Instagram: https://www.instagram.com/ungdomsklubbpaff/

BDUK:

Bergen Døves Ungdomsklubb – BDUK er et lokallag under NDFU som holder til i Bergen. Det er en underavdeling av Bergen Døvesenter og tilsluttet Norges Døveforbund Ungdom. Ungdomsklubben ble opprettet i 1962. De arrangerer sosiale treff, aktiviteter og er en tegnspråklig møteplass for hørselshemmede barn og unge som holder til i Bergensområdet.

Hjemmeside: http://www.bgds.no/underavdelingene-2/duk/
Facebook-side: https://www.facebook.com/Bergen-Døves-ungdomsklubb-BDUK-384950308255137/
Instagram: https://www.instagram.com/bduk_/

TDUK:

Trondheim Døves Ungdomsklubb – TDUK er et lokallag under NDFU som holder til i Bergen. De arrangerer sosiale treff, aktiviteter og er en tegnspråklig møteplass for hørselshemmede barn og unge som holder til i Trondheimsområdet. TDUK har nettopp feiret deres 60 årsjubileum som ungdomsklubb som ble stiftet i februar 1963.


Hjemmeside: https://www.trondheimdf.no/underavdelinger/trondheim-doves-ungdomsklubb/
TDUK sin Facebook-side:
https://www.facebook.com/Tdukl/
Instagram: https://www.instagram.com/tduklubb/
TikTok: https://www.tiktok.com/@tduklubb

SDUK:

Stavanger Døves Ungdomsklubb – SDUK er et lokallag under NDFU som holder til i Stavanger. Stavanger Døves Ungdomsklubb driver med fritidstilbud for døve/tunghørte ungdommer fra fylte 13 til og med 30 år. SDUK ble stiftet i 1976. De arrangerer sosiale treff, aktiviteter og er en tegnspråklig møteplass for hørselshemmede barn og unge som holder til i Stavanger-området.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/stavangerdovesungdomsklubb/
Instagram: https://www.instagram.com/sduk76/

Barnelag

Tegnspråktreff for barnefamilier – Stavanger:

NDF Stavanger har barnelag under seg som er for barn og småbarn under 13 år.