Handlingsplan 2022-2024

Handlingsplan for Norges Døveforbunds Ungdom 2022 – 2024

Innledning

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er et utvalg under Norges Døveforbund med eget styre og egen drift. Målgruppen er døve/hørselshemmede barn og unge i alderen 0-30 år. Videre har NDFU et ansvar for å ivareta tilbud til denne målgruppen. NDFU driver årlige arrangementer, opprettholdelse av møteplasser og representasjonsarbeid.

NDFU sitt slagord er En framtid for deg, meg og alle og med dette vil NDFU i perioden 2022-2024 jobbe med ordet «kontinuitet» i bakhodet for å sikre bærekraftige lokallag, medlemsvekst og økt fokus på den yngre delen av vår medlemsmasse. I denne handlingsplanen har vi tre hovedpunkter som NDFU skal arbeide målrettet med i perioden 2022-2024.

Kontinuitet

NDFU ønsker å ha en stabil og trygg fremtid i organisasjonen ettersom vi har som mål å bli en selvstendig organisasjon en dag. Det er nødvendig å ha tilstrekkelige antall aktive medlemmer i organisasjonen vår og vi setter derfor kontinuitet som et hovedmål i denne handlingsplanen.

1. Bærekraftige lokallag

Lokallagene er bærebjelkene i NDFU, og det er viktig for NDFU at lokallagene er bærekraftige og kan styre seg selv over tid med god kompetanseoverføring. Lokallagene er en viktig arena for rekruttering av nye medlemmer til NDFU, og et viktig ledd for å kunne tilby aktiviteter og arrangement til medlemmer over hele landet. NDFU skal fokusere på å støtte opp om og skape bærekraftige lokallag der vi allerede har etablerte lokallag, og bygge opp nye lokallag der det er mulig.

For å sørge for bærekraftige lokallag og god kompetanseoverføring skal NDFU gjennomføre ledermøter med lokallagsledere en gang i året for å skape en god arena for lokallagene til å samarbeide på tvers av hverandre. NDFU styret skal også delta på ledermøtet for å bli kjent med lokallagslederne og skape et bedre samarbeid mellom NDFU styret og lokallagene.

NDFU har per dags dato 4 lokallag:

PAFF – Døves ungdomsklubb i Oslo
BDUK – Bergens Døves ungdomsklubb
SDUK – Stavanger Døves ungdomsklubb
TDUK – Trondheim Døves ungdomsklubb

NDFU jobber med å etablere flere lokallag i flere aldersgrupper. Innen 2024 skal NDFU ha minst 8 lokallag fordelt i minst 5 fylker, og flere av dem skal være barnelag som skaper møteplass for de yngste medlemmene.

2. Neste generasjon tegnspråkbrukere

NDFU sine lokallag gir tilbud til våre medlemmer mellom 12 og 30 år, noe som gjør at våre yngste medlemmer fra 0 – 12 år ikke får noen sosiale tilbud gjennom NDFU. I den neste styreperioden skal NDFU jobbe med på å bygge opp tilbud til den yngste generasjonen tegnspråkbrukere mellom 0 – 12 år ved å tilslutte eller opprette barnelag hos alle eksisterende lokallag. Barnelagene skal arrangere familievennlige sosiale arrangement som blir en møteplass for barn opp til 12 år og deres familier.

3. Medlemsrekruttering og økonomisk stabilitet

En viktig del av NDFUs arbeid er å sikre at vi har en stabil og trygg medlemsmasse slik at vi når ut til unge tegnspråkbrukere. NDFU skal i denne perioden utvikle en strategiplan for å rekruttere flere medlemmer til lokallagene og bygge opp en solid medlemsmasse. Innen perioden er over, skal NDFU ha bygd seg opp til å ha 600 betalende medlemmer. Det er også viktig med økonomisk stabilitet, og NDFU skal i denne perioden jobbe aktivt med å søke etter midler og tilskudd som gjør at vi kan holde oss på et nivå hvor vi kan være engasjerte i flere saker.

Handlingsplanens tre punkter jobber mot NDFUs fjerde, men konstante mål; selvstendighet. NDFU ønsker å være en selvstendig organisasjon uavhengig av NDF. For å kunne være det må NDFU finne måter å stabilisere seg på med engasjerte ungdommer som er aktive i NDFU, ha stabil og forutsigbar økonomi og sterke lokallag som gir ulike tilbud til medlemmene sine.