Lokallag og utvalg

NDFU har fire lokallag fordelt rundt i Norges største byer Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
Vi har også et utvalg med fokus på studenter, DiHU.

 

PAFF:

PAFF er et lokallag under NDFU som holder til i Oslo. De arrangerer sosiale treff, aktiviteter og er en tegnspråklig møteplass for hørselshemmede barn og unge som holder til i Oslo-området.

PAFF sin hjemmeside: http://paff.no
PAFF sin Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/Oslo.Paff/

 

BDUK:

Bergen Døves Ungdomsklubb – BDUK er et lokallag under NDFU som holder til i Bergen. Det er en underavdeling av Bergen døvesenter og tilsluttet Norges Døveforbund Ungdom. De arrangerer sosiale treff, aktiviteter og er en tegnspråklig møteplass for hørselshemmede barn og unge som holder til i Bergensområdet.

BDUK sin hjemmeside: http://www.bgds.no/underavdelingene-2/duk/
BDUK sin Facebook-side: https://www.facebook.com/Bergen-Døves-ungdomsklubb-BDUK-384950308255137/

 

TDUK:

Trondheim Døves Ungdomsklubb – TDUK er et lokallag under NDFU som holder til i Bergen. De arrangerer sosiale treff, aktiviteter og er en tegnspråklig møteplass for hørselshemmede barn og unge som holder til i Trondheimsområdet.

TDUK sin Facebook-side: https://www.facebook.com/Tdukl/

 

SDUK:

Stavanger Døves Ungdomsklubb – SDUK er et lokallag under NDFU som holder til i Stavanger. Stavanger Døves Ungdomsklubb driver med fritidstilbud for døve/tunghørte ungdommer fra fylte 13 til og med 30 år. SDUK ble stiftet i 1976. De arrangerer sosiale treff, aktiviteter og er en tegnspråklig møteplass for hørselshemmede barn og unge som holder til i Stavanger-området.

SDUK sin Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/stavangerdovesungdomsklubb/

 

DiHU:

DiHU – Døve i Høyere Utdanning er et utvalg under NDFU som jobber interessepolitisk for døve studenter sine rettigheter. De har utarbeidet en håndbok for døve studenter, og arrangert et studentseminar for døve studenter i høyere utdanning. De har også en Facebook-side der de legger ut relevant informasjon om studier, samt en fast spalte som heter “Månedens student” der de hver måned trekker frem en døv student som har gjort det bra. For at døve studenter skal kunne utveksle erfaringer har de opprettet en Facebook-gruppe der alle som er hørselshemmede og studerer kan bli medlem.

Følg dem på Facebook: https://www.facebook.com/doveihoyereutdanning/
Bli medlem i Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/groups/1854854498124984/?source_id=1283918775030353